ÖSGV 15.02.2024 Tarihli Vakıf Senedine İlişkin Değişiklik Çalışmaları Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere öteden beri ÖSGV Vakıf Senedinin 7 ve 8 maddelerinin değiştirilmesi için çabalar sürmekteydi.

Bu kez bugün itibariyle sözkonusu maddelerin değiştirilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onay verilmiş olup, konu hakkındaki Sandık Yönetimimizin açıklaması Sandığımız web sayfasında yayınlanmış ve ayrıca aşağıda gösterilmiştir.

Bu muhteşem gelişme nedeniyle başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH bey olmak üzere Bankamız Yönetim Kuruluna, Sandık Yönetim Kuruluna ve emeği geçen diğer tüm yetkililere; Dernek Yönetimi olarak çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

Değerli Üyelerimiz.

Hepinizin bildiği gibi ÖSGV (VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı), vakıf senedi hükümleri nedeniyle son yıllarda yeteri kadar prim geliri elde edememiş ve yine senet hükümleri doğrultusunda emekli maaşlarında istenilen düzeyde artışlar yapamamıştır.

Bilmenizi isteriz ki, Vakfımız vakfedeni olan T. Vakıflar Bankası TAO, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde, her zaman emeklilerimizin yanında olduğunu göstermiş ve bundan sonra da emeklilerimize destek olmaya devam edecektir.

Gelinen aşamada; Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfımızın aktüeryal dengesini gözeterek sürdürülebilir, sağlam bir ekonomik yapı içinde prim gelirlerini artırabilmek ve bu doğrultuda emekli aylıklarında iyileştirme yapabilmek amacıyla yoğun bir çalışma süreci geçirmiş ve sonunda çalışmalar güzel bir noktaya getirilmiştir.

Vakıf senedinin, ‘Prim Gelirleri ve Tavan Ücret’ başlıklı 7 ve 8. maddelerinde yapılacak değişiklikler için senet hükümleri gereği VakıfBank Yönetim Kurulu’nun onayının alınması gerekli olup bu doğrultuda ilgili maddelerin değişikliği için Banka Yönetiminden gereken destek alınmış, değişiklik taleplerimiz onaylanmıştır.

Yapılan düzenlemelerle;

– ‘Prime Esas Tavan Ücret’, brüt asgari ücrete endekslenmiş olup 01.08.2024 tarihinde yürürlükte olacak brüt asgari ücrete eşitlenecek ve prim kesintileri Banka payı %15, çalışan üye payı ise %5 olacak şekilde bu tavan üzerinden yapılacaktır.

– ‘Aylığa Esas Tavan Ücret’ ise 14 bin TL’ye yükseltilecek olup bu artış, emekli üyelerimizin aylık bağlama oranları doğrultusunda söz konusu tavanın ½’si üzerinden 01.08.2024 tarihinden itibaren aylıklara yansıtılacaktır. Aktüeryal açık olmadığı sürece bundan sonra emekli aylıkları TÜFE oranında artırılacaktır.

– Bundan sonraki aşamada vakıf senedinin 7 ve 8. maddeleri ile diğer maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul onayına sunulacak ve akabinde mahkeme tescil süreci başlatılacaktır.

– Tüm bu süreci müteakiben değişiklikler, belirtilen tarihten itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Süreçteki tüm aşamalar ve devamında atılan her adım üyelerimizle şeffaf bir biçimde paylaşılarak gelişmeler bildirilecektir.

Her zaman olduğu gibi bu çalışmalarda da emeklilerimizin yanında olan VakıfBank Yönetim Kurulu’na destekleri için tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Konuyu Bankamız Yönetim Kurulu’na sunan ve bu süreçte desteğini esirgemeyen Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH’e ve Vakfımız Yönetim Kurulu Üyelerine de ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca, vakfımız ve banka yönetimi tarafından bilinen ve yakından takip edilen emeklilerimizin sorunlarını, Vakıfbank mensubu olmaya yakışır bir üslup, olgunluk ve sorumluluk bilinci ile dile getiren tüm emeklilerimize ve Vakıflar Bankası Emekliler Derneği Yönetimine de teşekkür ederiz.

Bundan sonraki süreçte, yapılan bu düzenlemelere ek olarak çalışmaları ayrıca devam ettirilen ‘Vakıf+BES modeli’ ile vakıf birikimlerinin BES’e aktarımı sürecinde yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte üyelerimize daha iyi imkanlar sunmak için çabalarımızın devam edeceğini bildiririz.

Tüm üyelerimize sağlık, mutluluk ve huzurlu günler dileriz.

ÖSGV Yönetim Kurulu