ÖSGV 2021 Yılı Zam Oranı

Özel Sosyal Güvenlik Vakfı Vakıf Senedi’nin 8.maddesine göre tespit edilen tavan ücret 01.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %7,30 oranında artırılmıştır. 

Bu artış oranının yarısı 1 Şubat tarihinde, diğer yarısı 1 Ağustos tarihinde aylıklara yansıtılacaktır.

01.01.2021 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020/Temmuz-Aralık dönemi için altı aylık TÜFE oranı %8,37 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.01.2021 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %8,37 oranında artış uygulanacak olup, Ocak 2021 aylık farkları 07.01.2021 tarihinde ödenecektir.
Saygılarımızla.

ESV Yönetim Kurulu

Mutlu Yıllar

Değerli üyelerimiz, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve ailenize sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Saygılarımızla.

Covıd-19 Sürecine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu? Ödeme için istenilen belgeler nelerdir?

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Covid-19 PCR test bedelleri yıllık 4 adetle sınırlı olmak kaydıyla 250 TL’ye kadar (%10 hasta katılım payı düşülerek) Vakfımızca karşılanmaktadır. 4 adet Covid-19 PCR test ödemesi gerçekleşmiş olan üye için sistem 5.girişe izin vermemektedir. Bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) içinde kullanılmayan haklar bir sonraki yıla devretmez. Bir sonraki takvim yılında 4 adet test yaptırabilme hakkı yeniden doğar. Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde yapılan testler de bu haktan düşmektedir.

Sağlık kuruluşlarına müracaat sırasında dikkat edilmesi gereken husus, hizmet alınacak kuruluşun Vakfımızla anlaşması olsun ya da olmasın, Covid-19 PCR testlerinin üyelerimiz adına fatura edilmesi (provizyon sistemine girişinin yapılmaması) ve söz konusu fatura karşılığı bedellerin Şubelerimiz aracılığı ile alınmasıdır.

Şubelerde tüm personele, şube talebi doğrultusunda bir sağlık kurumu tarafından toplu olarak yapılan testlerde Şube adına düzenlenen faturalar ödenememektedir. İlgili kurumlardan sağlık hizmetini alan kişi adına fatura talep edilmelidir.

Ödeme yapılabilmesi için kişi adına düzenlenmiş hasta sevk kağıdı (sadece covid test bedeli ödemeleri için doktor kaşe imzası olmayan üye isim soy isim ve sicil bilgisi yazılı hasta kağıdı yeterlidir), fatura ve test sonucu belgesinin ibrazı yeterlidir. Covid-19 PCR test bedeli olarak kesilmemiş faturalar için detay hizmet dökümü de eklenmelidir.

Antijen testi Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Covid-19 için önerilen test;  ağız-burun sürüntüsünden yapılan PCR testidir. Ancak tanı testleri arasında kan ya da ağız-burun sürüntüsünden yapılabilen hızlı antijen testleri de yer almaktadır. Hasta, yapılacak testin mahiyetini bilemeyeceğinden antijen test bedelleri de Vakfımızca ödenmekte olup, yıllık PCR test adet sayısından düşülmektedir.

Antikor testleri (IgG-IgM) Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Antikor testleri hastalığı geçirenlerde genellikle 10. günde IgM antikorlarının, 10-14.günlerde IgG antikorlarının pozitif saptanabildiği ve IgG antikoru pozitif saptanan yani Covid-19 geçiren kişinin tamamen bağışık olduğu anlamına gelmediği ve yeniden enfeksiyon geçirmeyeceğine dair yeterli bilimsel kanıt olmaması nedeniyle Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır.

Covid-19 PCR test bedelini tahsil edebilmek için belirli bir süre var mı? Şubeye fatura ibrazı zorunlu mudur?

Covid-19 PCR testine ilişkin fatura bedelinin tahsili için herhangi bir ibraz süresi bulunmamakta olup, test yaptıran personelin bulaş riski açısından test sonucu negatif şekilde neticelenmeden Şubelerimize müracaat etmemesi gerekmektedir.

Üyelerimizin faturalarını Şubelerimize gitmeden tahsil edebilmelerini sağlamak amacıyla, fatura ve test sonuç raporlarını tedavi gideri girişini yapacak şube çalışanına mail olarak iletmeleri durumunda, (sadece covid-19 test bedeline ilişkin faturalar için fotoğraf görüntüsünün de mail olarak gönderilmesi kabul edilecektir) işlem başlatılacak ve VIT sistemi üzerinden uygun görülen bedel Vakfımız üyelerine ödenecektir.

Covid-19 PCR testini nerede yaptırabilirim?

Testi yapmaya yetkilendirilmiş anlaşmalı/anlaşmasız tüm özel sağlık hizmet sunucuları ile resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilir. Covid-19 PCR testi için kişi ödemeli olarak fiyat anlaşması sağlanan özel sağlık kuruluşları, esv.vakifbank.com.tr adresinde Sağlık-Üye İşlemleri-PCR alanında listelenmiştir.

Covid-19 PCR testi ve tedavisine ilişkin faturalar ne kadar sürede ödenir?

VIT sistemi üzerinden Vakfımıza intikal ettirilen evraklar, mevzuat hükümleri doğrultusunda incelenmekte olup, inceleme sonrasında uygun bulunan tutarlar üyemizin hesabına ödenmektedir. Tedaviye ilişkin tüm fatura detayları aynı titizlik ve hassasiyetle incelenmektedir. Pandemi sürecinde taleplerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak bu incelemenin belirli bir süre alacağı tabii olmakla birlikte, Vakfımıza ulaşan taleplerin değerlendirilme ve ödeme işlemlerinin 9 günlük bir sürede tamamlanması öngörülmüşken uygulamada süreler 3 iş gününe kadar indirilmiştir.

Vakıf Pazarlama A.Ş. personeli olup, Bankamızda görevlendirilen temizlik personeli, güvenlik vb. kişiler için Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Bankamızda görevlendirilen Vakıf Pazarlama A.Ş. personelinin sosyal güvencelerinin SGK olması ve Vakıf üyesi olmamaları nedeniyle bu gibi kişiler için herhangi bir tedavi gideri ödemesi yapılmamaktadır.

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel, ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihlerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar raporlu ilaçların tekrar reçete edilmeksizin temin edilebileceği ilgi b’de kayıtlı Duyurumuz ile bildirilmişti.

Bulaş riskinin devam etmesi sebebiyle acil olmadığı müddetçe virüsün en çok alınma riski bulunan sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmaması amacıyla, söz konusu uygulamamız ikinci bir talimatımıza kadar uzatılmıştır. Bu sebeple;

  •  İlaç Kullanım Raporları:

Vakfımız üyelerinin mevcut durumda ve süresi sona erecek olan ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihleri uzatılmış olup uygulamanın sona ereceği tarih tekrar duyuruluncaya  kadar  rapor yenilemesine gerek duyulmayacaktır.

  •   Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, üyelerimize yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü, anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir.

Raporlu kullanılan ilaçların Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar yeniden reçete edilmeden anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.

Söz konusu uygulama sadece uzun süreli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan raporlu ilaçlar için geçerli olup, diğer ilaç kullanımlarına ilişkin olarak reçete düzenlenmesi şartı aranmaya devam edileceği hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BAŞKANLIĞI

Saygıyla Anıyoruz.

Devletimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Yönetim Kurulu

35. Yılımız Kutlu Olsun

Değerli arkadaşlar,
Derneğimizin 35. kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun. Salgın nedeniyle maalesef bu yıl diğer kurumlarda olduğu gibi Derneğimiz”de de; hedeflenen sosyal etkinlikler ve birliktelikler yapılamamıştır. Ayrıca “Emeklilik süresi 25 yıla ulaşan Dernek Üyesi Emeklilerimiz” için heryıl düzenlediğimiz Sertifika töreni de bu yıl iptal edilerek arkadaşlarımızın Sertifikaları adreslerine gönderilmiştir. Dileğimiz salgının kısa süre içerisinde biterek normal sürece dönülmesidir.
Çalışmalarımızda ve değerlendirmelerimizde; dün olduğu gibi bugün de kurumsal kimliğimizin verdiği ağırlığı ön planda tutarak olayların sıcaklığından kaynaklı duygusal reflekslerde bulunmadan siz değerli üyelerimizden aldığımız güçle objektif değerlendirmeler yapmaya devam ederek, her zaman ortak amacımızın; hepimiz için daha iyiye ulaşmak olduğunun bilinciyle hareket edeceğiz.Çoğalarak büyüyüp güçlenme hedefimize ulaşabilmek için; hep birlikte çalışarak öncelikle üye sayımızı arttırmak zorundayız. Bu çalışmalarda bizlere vereceğiniz destek için, şimdiden tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
Bir kez daha 35. kuruluş yıldönümümüz hepimize kutlu olsun. Bu vesileyle başta Değerli Kurucularımız, büyüklerimiz olmak üzere, 35 yıllık süreçte Derneğimiz Genel Merkez ve şubelerinde görev yapmış, emek harcamış olan ve aramızda bulunan hala bizleri desteklemeye devam eden; tüm büyüklerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları ise; saygı ve minnetle anıyoruz.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Yönetim Kurulu

Geçici Adres Değişikliği

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 14.09.2020 tarihinden itibaren geçici olarak Ankara VOM binasında (Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı 145. Sk No:3 Macunköy Yenimahalle/ Ankara) çalışmalarına devam edecektir.

Telefon ve faks numaralarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Bilgilerinizi rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/127/gecici-adres-degisikligi