AYM 21 Mart 2018 Çarşamba Günü Görüşülen Dosyaların Sonuçları

21 Mart 2018 Çarşamba günü  yapılan mahkeme toplantısında 2015/3068 başvuru numarası altında toplanan başvurular görüşüldü ve sonuç olarak aşağıdaki kısa karar açıklandı. Gerekçeli karar beklenmektedir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin başvurucu Muhsin Dinç’in iddiasının
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
2. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin diğer başvurucuların iddialarının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
3. Başvurucu Göral Savur’un makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
1. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan silahların eşitliği ilkesinin İHLAL EDİLDİĞİNE
2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

AYM 807

 

Emekli 23 bin lira kazandı.

Siyasi partilerin emekliler için ikramiye vaatleri tartışılırken, asıl büyük ikramiye haberi Anayasa Mahkemesi’nden geldi. Yüksek Mahkeme, bir emeklinin eksik maaş hesaplanması konusundaki bireysel başvurusunu kabul etti ve tam olarak 23.200 TL’nin emekliye ödenmesine karar verdi. 2013/1426 başvuru numaralı ve 25.03.2015 tarihli karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki nasıl oldu da böyle bir karar çıktı ve bu karar kimleri etkileyecek?

19/06/2015 tarihli Bugün Gazetesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.bugun.com.tr/emekli-23-bin-lira-kazandi-yazisi-1700076

136 Emeklimize ait bireysel başvuru kararı.

136 Emeklimizin Anayasa Mahkesi’ne (AYM) muhtelif tarihlerde yaptığı bireysel başvurular; 2012/928 başvuru numarası altında toplanarak 11.Aralık.2014 Tarihinde karara bağlanmıştır. İlgili karar 12/05/2015 tarihli resmi gazete yayınlanmıştır.

İlgili başvurulardan birinde hak ihlali tespit edilmemiştir. Diğer 135 Başvuru için adil yargılanma hak ihlali tespiti yapılarak; başvuruculara 1.200 TL — 38.200 TL arasında değişen tutarlarla manevi tazminat ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

İlgili kararın tam metni için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150512.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150512.htm

AYM Bireysel Başvuru (2012– 931)

Emeklilerimizden Z.Ş.’nın Anayasama Mahkemesine(AYM) 6111 Sayılı kanunun 53. Maddesi uyarınca adil yargılanma, sosyal güvenlik ve mülkiyet hakkı’nın ihlali gerekçesi ile yaptığı bireysel başvuru sonuçlanmıştır.

26.Haziran.2014 Tarihinde karara bağlanan başvuru dair bulgular 25.Eylül.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlgili kararda hüküm:
“A. Başvurucunun,
1. Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiaları yönünden,
2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği hakkının ihlal edildiği iddiaları yönünden,
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Başvurucunun,
1. Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE,
2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
C. Başvurucuya 5.000,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE, başvurucunun diğer taleplerinin REDDİNE,
D. Başvurucu tarafından yapılan 172,50 TL harç ve 1.500,00 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 1.672,50 TL yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,
E. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

26/6/2014 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.” şeklindedir.

2012-931 başvuru için >>>>>

Gerekçeli karar yayınlandı

2011 yılında 42 esas sayı ile Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvurusu 9.Mayıs.2013 tarihinde ret edilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararı 25.Temmuz.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Aşağıdaki linkten 104 sayfa olan ilgili kararın tamamına erişebilirsiniz. 53. Madde değerlendirmesini içeren özet rapor ilginize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140725.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140725.htm

Özet rapor için …>>>