Bursa Şube 10. Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz Bursa Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere çoğunluk aranarak 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Türkiye Vakıflar Bankası Marmara Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonunda (Atatürk Cad. No:70 Kat:5 Osmangazi/Bursa), çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
2- Başkanlık Divanı seçimi,
3- Divana imza yetkisi verilmesi,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
5- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
7- Konuşma talepleri, önergeler,
8- Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Merkez Üst Kurul delegelerinin seçilmesi,
9-Üç yıllık tahmini bütçenin müzakeresi,
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış

Bursa Şube 9. Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz Bursa Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere çoğunluk aranarak 14.11.2019 Perşembe günü saat 14.00’de Vakıfbank Marmara Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonu Heykel No:70 K:5 Osmangazi/Bursa adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 21.11.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
2- Başkanlık Divanı seçimi
3- Divana imza yetkisi verilmesi
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görülmesi
5- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
7- Konuşma talepleri, önergeler
8- Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim, Denetim Kurulu ile Genel Merkez Üst Kurul delegelerin seçimi
9- Üç yıllık tahmini bütçenin müzakeresi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış

Bursa Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklileri Derneği Bursa Şubemizin 20 Kasım 2013 tarihinde 7. Olağan Genel Kurulu’nda Dilek TEKİN, Mustafa KAYNAR, Ahmet DURSUN, Yurdanur BALCILAR, Veysel GENÇ, Mustafa HARCIOĞLU, Gönül YAZGAN Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine, Sonat TAYDAŞ, Mehmet KONAK, Ömür KILIÇASLAN Denetim Kurulu Asil Üyeliğine ve Dilek TEKİN, Mustafa KAYNAR, Sonat TAYDAŞ, Atabek DÖNMEZ, Ahmet DURSUN Genel Merkez Üst Kurul Delegeliğine seçilmişlerdir. Yeni Şube Yöneticilerini kutlar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.