Bursa Şube 10. Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz Bursa Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere çoğunluk aranarak 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Türkiye Vakıflar Bankası Marmara Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonunda (Atatürk Cad. No:70 Kat:5 Osmangazi/Bursa), çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
2- Başkanlık Divanı seçimi,
3- Divana imza yetkisi verilmesi,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
5- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
7- Konuşma talepleri, önergeler,
8- Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Merkez Üst Kurul delegelerinin seçilmesi,
9-Üç yıllık tahmini bütçenin müzakeresi,
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış