Adana Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz Adana Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere çoğunluk aranarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14.00’de Toros Mahallesi 78028 Sokak No:4/A (Niğde Evi Restaurant) Çukurova/Adana adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 14 Kasım 2022 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Kurulu seçimi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi
4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibrası
5- Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
6- 3 yıllık süre ile yeni Yönetim, Denetim Kurulu ve Üst Kurul delege seçimi
7- Harcama yetkilerinin belirlenmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış