AYM 21 Mart 2018 Çarşamba Günü Görüşülen Dosyaların Sonuçları

21 Mart 2018 Çarşamba günü  yapılan mahkeme toplantısında 2015/3068 başvuru numarası altında toplanan başvurular görüşüldü ve sonuç olarak aşağıdaki kısa karar açıklandı. Gerekçeli karar beklenmektedir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin başvurucu Muhsin Dinç’in iddiasının
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
2. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin diğer başvurucuların iddialarının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
3. Başvurucu Göral Savur’un makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
1. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan silahların eşitliği ilkesinin İHLAL EDİLDİĞİNE
2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

AYM 807