ZAM FARKI HK

SAYIN ÜYEMİZ
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFININ VAKIF SENEDİNİN 30/B MADDESİ GEREĞİKATSAYI ARTIŞLARI 6’ŞAR AYLIK DÖNEMLER İTİBARİYLE VAKIF YÖNETİM KURULU’NA VERDİĞİ YETKİYE İSTİNADEN TESBİT EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE KONULMAKTADIR. AYRICA 5510 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 20.MADDESİNİN 12.FIKRASI GEREĞİ BAZI DÖNEMLER ZAM MİKTARI 506 SAYILI YASANIN ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN %0.15 REFAH PAYI ARTIŞLARA DAHİL EDİLEMEMİŞTİR. 01.01.2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ ZAM ORANI SSK ARTIŞ ORANININ ALTINDA KALDIĞINDAN 6 AYLIK TÜFE ORANI 2.72x 0.15=0.41 İLAVE ETMEK SURETİYLE YENİDEN HESAPLANMIŞ TOPLAM ZAM 3.13 ULAŞMIŞTIR. 0.15 ORANA AİT FARK ÖDENECEKTİR. BİLGİNİZİ RİCA EDERİZ
YÖNETİM KURULU
30/b MADDESİ
4- BİR YILLIK DÖNEM SONU İTİBARİYLE GELİRLER TOPLAMININ GİDERLER TOPLAMINDAN FAZLA OLMASI VEYA GİDER FAZLASININ (AÇIK) VAKFIN NAKİT KAYNAKLARINA ORANININ (AÇIK PAYI) %10’U GEÇMEMESİ HALİNDE YENİ KATSAYI TESBİT OLUNUR. AÇIĞIN, BELİRTİLEN NAKİT KAYNAKLARA ORANININ %10 VE DAHA FAZLA OLMASI HALİNDE ESKİ KATSAYI RAKAMI UYGULANMAYA DEVAM OLUNUR. VAKFIN NAKİT KAYNAKLARININ HESABINDA, BANKALARA YATIRILMIŞ OLAN MEVDUATLARIN ANA PARALARI İLE TAHSİL EDİLMİŞ FAİZLERİ, HAZİNE BONOSU, DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ TAHVİLLERİN İSE PORTFÖY ALIŞ DEĞERLERİ ESAS ALINIR.

5- BİR YILLIK DÖNEM SONU İTİBARİYLE GELİR FAZLASININ OLUŞMASI VEYA 4. BENTTEKİ ORANIN %10’UN ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ KAYDIYLA YÖNETİM KURULU YILLIK BAZDA %10’UN ÜZERİNDE BİR AÇIK PAYI YARATMAYACAK ŞEKİLDE ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN YENİ KATSAYININ TESBİTİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR ARTIŞ ORANI BELİRLER. ANCAK BU ARTIŞ ORANI, DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE) TARAFINDAN İLAN EDİLMİŞ BULUNAN SON ALTI AYDA GERÇEKLEŞMİŞ TÜFE ORANINA BU ORANIN %15’İNİN EKLENMESİ İLE BULUNACAK ORANI GEÇEMEZ DENİLMEKTEDİR