Elektronik Sağlık Provizyonuna Dahil Edilen Sağlık Kuruluşları Faturaları Hakkında

Bilindiği üzere; Vakfımız üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin anlaşmalı sağlık kuruluşlarına (özel hastane, laboratuvar, görüntüleme merkezi, tıp merkezi vb.) başvuruları ve devamındaki tedavi süreçleri ile ilgili olarak Vakfımızca Elektronik Sağlık Provizyon Sistemi adıyla yeni bir uygulamaya geçildiği 2014/4203 sayılı tebliğ ile duyurulmuş, uygulama kapsamına alınan anlaşmalı sağlık kuruluşlarında üyelerimizce dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırılmıştı.

Provizyon sistemine geçilmesindeki temel amaçlar; üyelerimizin sevk evrakı olmaksızın hasta tanıtıcı kimlik kartı (Üye Banka/Vakıf kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarına gidebilmesi, tedavi bedellerinin tamamı yerine katkı payı (varsa fark ücreti) ödeyerek anlaşmalı sağlık kuruluşlarından ayrılabilmeleri ve ödeme işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi ile şube iş yükünün en aza indirgenmesini sağlamaktır. Ancak Bankamız şubelerince üyelerimize ödenen tedavi bedellerinin incelenmesi sonucunda; halen % 60’lık kısmının şubeden ödenen, provizyon sistemine alınmış anlaşmalı sağlık kuruluşlarına ait olduğu, bu bedellerin ise mükerrer ücretlendirilen hizmetleri, katılım ya da fark ücretlerini içerdiği tespit edilmiştir.

Adı geçen sağlık kuruluşları, provizyon sistemini kullanmadan üyelerimizden ücret tahsil etmemeleri konusunda tarafımızca defalarca uyarılmış olmakla birlikte; kendilerine söz konusu anlaşmalı sağlık kuruluşlarından gelen tedavi faturaları ibraz edilen şubelerimizin üyelerimizi, üyelerimizin de kesinlikle provizyon sistemini kullanmaları hususunda anlaşmalı sağlık kuruluşlarını uyarmaları son derece önem arz etmektedir.

Bu nedenle provizyon sistemi kapsamındaki anlaşmalı sağlık kuruluşlarına (bilgiler https://esv.vakifbank.com.tr adresinde güncellenmektedir.) ait faturaların Vakfımız onayı olmaksızın hiçbir şekilde ödenmemesi, ödeme yapılması halinde tutarın ödemeyi yapan şubeye iade edileceği, bu tür uygulamalara neden olunmasının şube iş yükünü azaltmayacağı ve zaman kaybı sonucu doğuracağı hususunda bilgilerinizi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/Duyuru-Detay/Duyuru/22