Maaş Artışları Hakkında

Değerli Emeklilerimiz,

Bilindiği üzere emeklilerimize yani bizlere, Temmuz ayında yapılması gereken maaş artışı; Ekim 2008’den beri uygulanmakta olan “devir yasası” gereği diğer SGK emeklilerinde de olduğu üzere 6 aylık kümülatif TÜFE oranına göre hesaplanmakta olup, bu oran % 19.77 olarak belirlenmiş ancak 2023 yılı Ocak ayında da uygulandığı gibi Devletimiz tarafından söz konusu orana ilaveten refah payı verileceği açıklanmış ve refah payı dahil belirlenen oran da %25 ile sınırlı kalmıştır.

Yaşanan ağır ekonomik koşullara ve yüksek oranlı hayat pahalılığına rağmen çok düşük olarak belirlenen bu oran; ayrıca devlet memurlarına oransal artışa ilaveten seyyanen verilen 8.077.-Liralık zam da dikkate alındığında çok düşük ve çok komik seviyede kalmıştır.

Bu nedenlerle bu oranın kabul edilmesi Derneğimizce mümkün görülmeyerek oranın düzeltilmesini teminen bilindiği üzere 10 Temmuz 2023 tarihinde; bu konuda işlem yapabilecek yegane merci olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 600 Milletvekilimizin tamamına; Derneğimizce hazırlanan e-mail gönderilmiş ayrıca söz konusu e-mail birçok emeklimiz tarafından ve Emekli Bankacılar Dernekleri Platformuna üye diğer gruplar ve üyeleri tarafından da yine milletvekillerine iletilmiş ve aynı gün konu hakkında siz değerli emeklilerimize de bilgi verilmişti.

Konuyla ilgili olarak 11.07.2023 tarihli parti grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli, Emeklilere verilen %25 oranındaki zammın Emekliler tarafından düşük bulunduğunu tespit ettiklerini ifade ederek %25 oransal artışa ilaveten aynen devlet memurlarına olduğu gibi 8.077. -Liralık seyyanen maaş artışının tüm emeklilere uygulanmasının teklifleri olduğunu belirtmiştir.

Ancak 12 Temmuz’da başlayıp 13 Temmuz gece yarısında biten Meclis görüşmeleri neticesinde; maalesef emeklilere verilecek zam oranı %25’te sınırlı tutulmuştur.

Belirlenen bu zam oranının; yukarıda vurguladığımız üzere devlet memurlarına verilen zam oranı dikkate alındığında ve mevcut yaşam koşulları değerlendirildiğinde kabul edilmesi mümkün değildir. Ancak bu aşamada; bugünden yarına da bu oranın düzeltilmesi de, sadece TBMM’nin yeni bir karar alması yani KANUNİ DÜZENLEME yapması dışında yasal olarak maalesef olası da değildir.

Bu nedenle bu çok düşük zam oranına mahkum edilen Ülkemizdeki tüm emekli gruplarıyla gerekli görüşmeler yapılarak hep birlikte konu, yasal zeminlerde protesto edilmelidir/edilecektir.

Değerli arkadaşlar, bu dönem % 25 olarak belirlenen düşük zam oranı dışında bilindiği üzere bizlerin;

-Ağırlıklı olarak Temmuz 2002-31.12.2004 arasında verilmeyen maaş zamları nedeniyle oluşan aynı şartlardaki eski-yeni emekli maaş farkları,

-Yine ağırlıklı olarak ÖSGV’na Bankamızın 17 yıl süreyle ödemediği Banka karşılıklarından kaynaklı olduğunu değerlendirdiğimiz ÖSGV düşük maaşlarının düzeltilmesi,

-Devir yasası nedeniyle Ekim 2008’den bu yana Emekli Sandığımızdan alamadığımız maaş artışlarında uygulanan 6 aylık kümülatif enflasyonun % 15’i oranındaki refah payları,

Gibi çok önemli ve acilen çözülmesi gereken problemlerimiz de vardır.

Ancak ÖSGV dışında bu hak kayıplarımızın düzeltilmesi; “devir yasası” uygulaması devam ettiği sürece yasal düzenleme yapılmadan maalesef mümkün değildir.

Bilindiği üzere bizler, diğer 16 sandık gibi SSK’nın geçici 20.maddesi kapsamında kurulmuş Özel Emekli Sandığımızdan maaş almaktayız ve diğer tüm 16 Özel Sandıklar gibi bizim Emekli Sandığımız da; aktüeryal dengesinin müsait olması halinde dahi, Ekim 2008’den itibaren uygulanan “devir yasası” kısıtlamaları, yani yasal kısıtlamalar nedeniyle; SGK’ca belirlenen maaş artış zamları üzerinde maalesef zam verememekte, yukarıda da belirtildiği üzere ağırlıklı olarak Temmuz 2002 – 31.12.2004 arasında emeklilerimize yapılmayan maaş artışlarından kaynaklı olan eski-yeni maaş farklarının düzeltilmesinde herhangi bir iyileştirme vs. yapamamakta ve yine Ekim 2008’den bu yana uygulanamayan refah payı uygulamasını hayata geçirememektedir.

Ayrıca bu konularda sadece Emekli Sandığımızın değil Bankamız üst düzey yönetiminin, Yönetim Kurulunun ve Ortaklarının da herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Buna rağmen Derneğimizin öteden beri sürdürdüğü bu yöndeki taleplerini olumlu şekilde değerlendiren ve emeklilerimize öteden beri katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapan Emekli Sandığımızca; 20.04.2023 tarihinde SGK’dan uzun uğraşılar ve yazılı taleplerine aldıkları olumsuz cevaba rağmen sürdürdükleri ısrarlı girişimleri neticesinde bir defaya mahsus olmak üzere SGK’dan aldıkları izin doğrultusunda; tarihimizde bir ilke imza atılarak emeklilerimize ödenen 13’er bin liralık Sosyal Yardım Ödemesine ilişkin Emekli Sandığımızın SGK’ya muhatap izin yazılarında; intibak dahil olmak üzere emeklilerimiz arasındaki maaş farklarının giderilmesine yönelik talebin de yer aldığı tarafımızca bilinmektedir.

Yeri gelmişken gerek bu ödeme ve gerekse ÖSGV’dan da tarihimizde ilk defa ve yine bir defaya mahsus olmak üzere alt limiti 1.000.-lira olarak belirlenen ve 2 maaşla sınırlı tutulan ve 31.01.2023 tarihinde ödemesi yapılan Sosyal Destek Ödemesi ve 30.01.2023 tarihinde; önceden ödenen 5.000.-liralık promosyona ilaveten 5.000.-lira olarak ödenen ek promosyon için; Başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere tekrar teşekkür ederiz.

Değerli arkadaşlar özellikle yukarıda vurgulandığı üzere ağırlıklı olarak geçmiş dönemlerden kaynaklı emeklilerimizin hak kayıplarının giderilebilmesinin ilk adımını atabilmek için; Dernek olarak, öteden beri bu yasanın (devir yasası) ilgili maddelerinin değiştirilmesi veya yasanın iptal edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bundan sonrada aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konu ve ÖSGV Vakıf Senedinin özellikle maaş artışlarını sınırlayan 8. nci maddesinin düzeltilmesi Derneğimizin olmazsa olmazıdır.

Sizlerden ricamız, bizlere bu konularda tam destek vermeniz ve daha güçlü olabilmemiz için sayısal çoğunluğumuzu artırmamız hususunda yine bizlere tam destek olarak Derneğimize üye kazandırmanızdır.

Bu konulardaki çalışmalarımızı bir yandan Dernek olarak sürdürürken bir yandan da konuyu birlik ve beraberlik içerisinde daha hızlı çözebilmek amacıyla; “devir yasası”ndan etkilenen diğer 16 Özel Sandığın; Emekli Bankacı Dernekleri Platformuna üye Dernekleriyle öteden beri istişare ve değerlendirmelerimizi devam ettiriyoruz.

Bu değerlendirmeler neticesinde; önümüzdeki zamanlarda inşallah sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz ve sonuca ulaşabilmek için de; diğer gruplarla birlikte yasal zeminler içerisinde protesto dahil her türlü yasal girişimlerde bulunmayı planlıyoruz.

Özetle, Emekli Sandığımızın; diğer emekli gruplarından ayrı olarak ve aktüeryal dengesini de dikkate alarak; eski-yeni emekli maaş farklarının düzeltilmesi, 6 şar aylık dönemlerde belirlenen maaş artışlarıyla ilgili olarak SGK’ca belirlenen rakamın üzerinde ilave değerlendirme yapabilmesi ve refah payımızın tekrar uygulanabilmesinin ilk adımı için Ekim 2008’den bu yana uygulanmakta olan “devir yasası”nın iptal edilmesi veya yasanın ilgili maddelerinin değiştirilmesine yönelik Kanuni düzenleme yapılması gerekmekte olup, bunun da adresi ilgili Bakanlıklar ve TBMM’dir.

Hal böyle iken bazı arkadaşlarımız içinde bulundukları sıkıntılı ekonomik ortamında etkisiyle bu konularda Bankamız yetkililerinden ve Yönetim Kurulu Üyelerinden talepte bulunmaktadırlar. Tabi ki hak aramak; demokrasilerin olmazsa olmazıdır.Ancak kaybolan haklarımızı veya hak kayıplarımızı; doğru zamanda ve doğru adreste ararsak başarılı olmamamız için hiçbir sebep yoktur. Yanlış adreslerde taktir edeceğiniz üzere doğrunun bulunması, sonuca ulaşılması mümkün değildir.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda; yukarıda da vurgulandığı üzere öncelikle “devir yasası”nın iptal edilmesi veya yasanın; bizlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını engelleyen maddelerinde değişiklik yapılmasına yönelik olarak sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımıza tam destek vereceğinizi düşünüyor ve neticede hep birlikte geçte olsa sonuç alacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bilgilerinize…

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Genel Merkezi