ESV’nin 5 Haziran Tarihli Vakıfbank Sermaye Artırımına İlişkin Duyurusu

T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 11.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini mevcut pay sahiplerini rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ve nakden toplamda 7.000.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye yolu ile artırılması kararı verilmiştir.

15.05.2020 tarihinde ihraç edilen 1.405.622.489,96 nominal değerdeki paylar 1 TL nominal değerli pay için 4,98 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 7.000.000.000 TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 20.05.2020 tarihinde borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonuna satılmış olup, sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Satış sonrası hisse dağılımına göre Vakfımızın payı %16,10’dan %10,31’e düşmüştür.

Bu işlemler öncesi 402.552.666,42 adet olan hisse sayımız değişikliğe uğramamıştır.

Vakfımızın pay oranı olan %16,10’un korunması amacıyla sermaye artırımına 4,98 TL fiyattan katılım sağlansaydı (borsa fiyatı 15.05.2020 tarihinde 4,59 TL) Vakfımız varlıklarından 1.126.737.719 TL ilave ödeme yapılması gerekmekteydi.

Mevcut hisse sayımızla hisse fiyatı değerlendirildiğinde Vakfımızın herhangi bir kayba uğramadığı görülmektedir.

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI
YÖNETİM KURULU

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/121/vakifbank-sermaye-artisina-ili