EMEKLİ SANDIĞI OCAK ZAMMI HK

VAKIF SENEDİNİN 30/B İLE 5510 SAYILI KANUNUN 55.MADDESİ GEREĞİ
Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir.
Hükmüne istinaden 1.Ocak.2012 ayından geçerli olmak üzere gerçekleşen % 6.79 Tüketici fiyat endeksi oranında aylıklara zam uygulanması TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFINCA karar altına alınmıştır.
Ocak ayı farkı Şubat aylığı ile birlikte ödenecektir.
30/B maddesi gereği gerçekleşen enflasyon oranın %0.15 lik refah payı 5510 saylı kanunun geçeci 20.maddesinin 12 fıkrası gereği (30/4/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca bağlanmış/bağlanacak olan gelir veya aylıklara yapılacak artışlar, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir veya aylıklara yapılan artışlardan fazla olamaz)hükmüne istinaden uygulanamamıştır.
Bilgilerinizi rica ederiz
saygılarımızla
Dernek Genel Merkezi