BAYRAM İKRAMİYESİ

8.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunun 23.maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na  “ek 18.madde” ilave edilmiş olup maddenin 1.fıkrası;

“Sosyal Güvenlik Kurumu’nca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.” hükmü gereğince, SGK tarafından kendi emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

Maddenin 7. fıkrası “Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla, gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)  ödenir” hükmünde olup, buna göre de SGK tarafından yapılacak ödemeler Hazine tarafından karşılanacaktır.

         Ancak söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil  edilmediğinden, emeklilerimize bu maddeye göre ikramiye ödemesi yapılmayacaktır. Sandığımızın ödemeyi kendi kaynaklarından yapması durumunda ise ödenen tutarlar Hazineden geri  alınamayabilecektir.

Türkiye Bankalar Birliği, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun’un geçici 20.maddesi kapsamındaki Banka sandıklarından emekli olanlara bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği konusunda SGK Başkanlığı’dan görüş istenmesine karar vermiştir. SGK Başkanlığı’ndan gelen  cevabi yazıda; “yeni yasal düzenlemede Sandık emeklilerine de  ikramiye ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı”  bildirilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, Vakfımızdan 01.06.2018 tarihinde aylık alan emekli ve dul/yetim  hak sahiplerine, Bankamız Yönetim Kurulu’nun  bilgisi ve uygun görüşleriyle, Sandık kaynaklarından karşılanmak suretiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı için bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmiştir.

Alınan karar gereğince, Vakfımızdan 01.06.2018 tarihinde aylık alan emeklilerimize 1.000 TL, dul/yetim hak sahiplerine ise aylık hisse oranlarına denk gelecek tutardaki ödemeler, 08.06.2018 tarihinde  öğleden sonraemeklilerimizin  hesaplarına yatırılacaktır.

Değerli emeklilerimizin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE

SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI YÖNETİM KURULU