ATM’DEN PARA ÇEKME LİMİTİ ARTTI

SİZ DEĞERLİ EMEKLİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEP ÜZERİNE EMEKLİLERİMİZ İÇİN GÜNLÜK ATM PARA ÇEKME LİMİTİ 2.000-TL’YE ÇIKARILMIŞTIR. AYRICA EMEKLİLERİMİZ,  MAAŞ HESAPLARININ BAĞLI BULUNDUĞU ŞUBELERİN ÖNÜNDEKİ ATM’LERDEN İSE 3.000-TL’YE KADAR GÜNLÜK PARA ÇEKİLEBİLECEKTİR.

EMEKLİ SANDIĞI BAŞKANLIĞI

BAYRAM İKRAMİYESİ

8.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunun 23.maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na  “ek 18.madde” ilave edilmiş olup maddenin 1.fıkrası;

“Sosyal Güvenlik Kurumu’nca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.” hükmü gereğince, SGK tarafından kendi emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

Maddenin 7. fıkrası “Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla, gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)  ödenir” hükmünde olup, buna göre de SGK tarafından yapılacak ödemeler Hazine tarafından karşılanacaktır.

         Ancak söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil  edilmediğinden, emeklilerimize bu maddeye göre ikramiye ödemesi yapılmayacaktır. Sandığımızın ödemeyi kendi kaynaklarından yapması durumunda ise ödenen tutarlar Hazineden geri  alınamayabilecektir.

Türkiye Bankalar Birliği, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun’un geçici 20.maddesi kapsamındaki Banka sandıklarından emekli olanlara bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği konusunda SGK Başkanlığı’dan görüş istenmesine karar vermiştir. SGK Başkanlığı’ndan gelen  cevabi yazıda; “yeni yasal düzenlemede Sandık emeklilerine de  ikramiye ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı”  bildirilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, Vakfımızdan 01.06.2018 tarihinde aylık alan emekli ve dul/yetim  hak sahiplerine, Bankamız Yönetim Kurulu’nun  bilgisi ve uygun görüşleriyle, Sandık kaynaklarından karşılanmak suretiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı için bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmiştir.

Alınan karar gereğince, Vakfımızdan 01.06.2018 tarihinde aylık alan emeklilerimize 1.000 TL, dul/yetim hak sahiplerine ise aylık hisse oranlarına denk gelecek tutardaki ödemeler, 08.06.2018 tarihinde  öğleden sonraemeklilerimizin  hesaplarına yatırılacaktır.

Değerli emeklilerimizin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE

SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI YÖNETİM KURULU

İmza Kampanyası İle İlgili Açıklama

Merhaba Değerli Dostlar,

Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

Vakıfbank Emeklilerinden bir grup arkadaşımız; bir metin hazırlayıp imzaya açtılar. Metinde belirtilen istemlere katılırsanız imza koyar, katılmaz iseniz imza koymazsınız. Ne imzalamak yanlıştır ne de imzalamamak. Herkesin fikrine saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz.

Hazırlanan imza metni birden fazla isteği içermektedir. Hepsine katılıyor ve yasal çerçevede “imkansız” olduğunu bilerek hepsini onaylıyorsanız sorun yok imzalarsınız elbette. Düşünülmesi gereken konu metindeki bir-kaç konuya katılıp diğerlerine katılmamak üzerinedir. Ya da biri hariç hepsine katılıyor iseniz imza verip vermemek üzerine. İmzalar ya da imzalamazsınız. Ama hiç kimse diğer bir arkadaşını kararı nedeniyle eleştirmemeli, suçlamamalı.

Metne dair çekinceler:

— Vakıflarımızın güçlendirilmesinden yanayız, tasfiyesini istemiyoruz. En azından bugünkü koşullarda çabalarımız bu yönde. Ayrıca tasfiye kararı alınsa bile mevcut yasal zeminde varlıkların üyelerce paylaşılıp Vakfın faaliyetine son verilemeyeceğinin farkındayız.

— Hisse satışı konusunda kararın çalışan-emekli üyelerce birlikte uzman görüşlerine dayandırılarak alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu günden hiç bir şey belli değil iken satışı yönündeki isteğin gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca yayınlanan 696 sayılı KHK uyarınca nakit olamayacağı, ESV’nin de bu konuya bir dahli olmayacağı bir gerçek değil mi?.

— SGK’ya devir konusunda şu sıralarda yapılan aktif bir çalışma olmadığı bilinmektedir. Devir yasası yürürlükte olup, devir tarihinin belirlenme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Karar verildiğinde aynı statüdeki 17 kurum ile birlikte süreç başlayacaktır.

— Vakıflarımızın özerk, şeffaf, kararlar öncesinde üye temsilcilerinin yer alacağı komisyonda uzlaşı aranmasına talebine tamamen katılıyoruz. Ancak Bankanın garantörlük vasfı devam ettiği sürece kararlara müdahil olma hakkı olduğunun da bilincindeyiz ..

Yukarıdaki çekinceler nedeniyle Dernek tüzel kişiliği ile yani kurumsal olarak dernek üyelerimize metnin imzalanmasına dair çağrı yapmama kararı aldık.

Son karar Size aittir.
Saygılarımızla.

VBEMDER Genel Merkezi