Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuru Esasları

Vakfımız üyeleri ve üyelerin bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı olmayan üniversite hastaneleri, vakıf üniversite hastaneleri ve sağlık ocakları hariç) başvurularında hak sahipliği kontrolü için Sağlık Provizyon Sistemi uygulamasına geçilmiş olup, yeni uygulamaya ait açıklamalar ekte belirtilmiştir:

Tebliğ.