İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Vakfımız üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavilerini yaptırmaları ve masraflarının Vakfa fatura edilmesi hususunda, söz konusu hastane ile mutabakata varılmış olup, Vakıf üyelerimiz İstanbul sağlık merkezlerimizden sevk yazısı almaları halinde aşağıda belirtilen hastanelere müracaat edebileceklerdir.

– CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
– İST.ÜNİV TIP FAK. HAST
– ÇAPA HASTANESİ
– İST.ÜN.DİŞ HEK. HASTANESİ
– İST.ÜNİ.ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
– İST.ÜNİ.KARDİYOLOJİ ENST.