Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarına Başvuru Esasları

Vakfımız üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin anlaşmalı sağlık kuruluşlarına (özel hastane, laboratuvar, görüntüleme merkezi, tıp merkezi vb.) başvuruları ve devamındaki tedavi süreçleri ile ilgili olarak Vakfımızca Elektronik Sağlık Provizyon Sistemi adıyla yeni bir uygulamaya geçilmiş olup, uygulama kapsamına alınan anlaşmalı sağlık kuruluşlarında üyelerimizce dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

MÜRACAAT
-Anlaşmalı sağlık kuruluşlarına hasta tanıtıcı kimlik kartı (Üye Banka/Vakıf kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile müracaat edilebilmektedir. Tedavi işlemlerinde kimlik kartı ile müracaat yeterlidir. Böylelikle Hasta Sevk Kağıdı uygulaması kaldırılmıştır.
-Anlaşmalı sağlık kuruluşlarına sadece tahlil ve tetkik işlemi için müracaat edilmesi halinde, kimlik kartına ilaveten doktor istem fişinin aslı olmalı ve istem fişinde ön tanı/kesin tanı açıklaması mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
-Ameliyatlarda, en az 2 iş günü öncesinde anlaşmalı özel hastane tarafından provizyon sistemi üzerinden giriş yapılıp Vakfımızdan onay alınması gerektiğinden, üyelerimizce bu husus dikkate alınarak süreç takip edilmelidir. Ameliyatın anlaşmalı hastane doktoru dışında başka bir doktor tarafından yapılacak olması halinde ise ameliyatı belirtir doktor raporu ile sistem üzerinden Vakfımız onayı alınmalıdır.

SEVK ZORUNLULUĞU OLAN BRANŞLAR
-Sağlık merkezlerimizin bulunduğu illerde, provizyon sistemi kapsamına alınan sağlık kuruluşlarına aşağıda yer alan branşlarda (acil durumlar hariç) gidilmek istenmesi halinde, öncelikle Vakfımız Sağlık Merkezlerine müracaat ve sevk zorunluluğu devam etmektedir.Sağlık merkezlerimizce sevk edilmemiş tedavilere ilişkin tutarların üye tarafından karşılanacağı tabiidir.
Ankara : Göz, Dermatoloji, Fizik Tedavi, Diş.
İstanbul : Göz, Diş.
İzmir : Göz, Diş.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
-Provizyon sistemi dahilindeki tüm hizmetlerde, anlaşmalı sağlık kuruluşu tarafından provizyon sisteminden alınan hizmet dökümüne ait çıktının (ibraname) üye/hasta tarafından imzalanması gerekmektedir. İbranamenin bir örneği çalışan ve emekli üyelerimizin sistemde bulunan mail adreslerine bilgi ve güvenlik gereği gönderilmektedir. İbranamede belirtilen tedavi işlemleri ilgili üyeye ait değil ise, mutlaka tarafımıza dönüş yapılmalıdır. Vakfımızda mail adresi bulunmayan/değişen çalışan/emekli üyelerimize gerekli bildirimin yapılabilmesi için e-mail bilgilerini b212000@vakifbank.com.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
-Anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki tedaviler anlaşma şartlarına göre Vakfımızca ödenmektedir. Ancak hasta katılım payları, erkek eş ve anne-baba tedavi fark ücretleri ile fark ödemeli hastanelerin fark ücretleri üye tarafından ilgili sağlık kuruluşlarına ödenir. Üye katkı payı ve fark faturaları şubelerden kesinlikle tahsil edilmemelidir.
-Provizyon sistemi kapsamına alınan anlaşmalı sağlık kuruluşu reçetelerinde de hasta sevk kağıdı gerekliliği kaldırılmıştır. Reçete ile anlaşmalı eczaneye müracaat edilmesi yeterlidir.
-Provizyon sistemi kapsamında Vakfımız Sağlık Merkezlerinde e-reçete uygulamasına geçilmiş olup, ilgili hekim tarafından verilen takip numarası ile anlaşmalı eczaneye müracaat edilmesi yeterlidir.
-Vakfımız ile anlaşmalı ve provizyon sistemi kapsamındaki anlaşmalı sağlık kuruluşları , https://esv.vakifbank.com.tr adresinden sorgulanabilmektedir.
-Vakfımız ile anlaşmalı ancak henüz provizyon sistemi kapsamına alınmamış sağlık kuruluşlarında, Yönetmeliğimizde yer alan hasta sevk kağıdı ve hastane sevk yazısı uygulaması devam etmektedir.
Bilgilerinizi, tereddüt edilen hususlarda Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi hususunda gereğini rica ederiz.