KİŞİYE ÖZEL BİLGİLENDİRME

DUYURU
2011/13

Ücretlilerde gelir vergisi tarifesinin uygulanmasına ilişkin çalışanlarımızı bilgilendirmeye yönelik aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuş olup, bu kapsamda işlem yapıp yapmama çalışanlarımızın inisiyatifindedir.

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi kapsamında, Bankamız çalışanlarına yapılan ücret ödemeleri üzerinden sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi kesintisi yapılmakta ve yasal süresinde ödenmektedir.

Söz konusu mevzuatla ilgili Anayasa Mahkemesi 5479 sayılı Kanun ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanunun 103. Maddesinde Gelir Vergisi tarifesinde yer alan %35’lik oranın ücretlilere uygulanması ile ilgili düzenlemeyi Anayasaya aykırı bularak 15.10.2009 tarihli toplantısında iptal etmiş ve gerekçeli karar 08.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararına istinaden Maliye Bakanlığı tarafından 08.07.2010 tarihinde yapılan düzenleme kapsamında 2010 yılı ücret tarifesinde kaynaklanan ve Temmuz 2010 dönemine kadar alınan tutarların ilgililerine iade işlemi gerçekleştirilmiş, ancak önceki dönemlere ilişkin bir düzenleme bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Son zamanlarda, Anayasaya aykırılığın 01.12.2005-25.12.2009 dönemini de kapsadığı gerekçesiyle 2006 ve 2009 yıllarında yürürlükte bulunan %27 oranın üzerinde %35’lik (%35-%27) orandan yapılan %8’lik Gelir Vergisi kesintilerine de itiraz edilebileceği ve iade talebinde bulunabileceği yönünde bazı görüşler oluşmuştur.

Bu kapsamda, Gelir Vergisi mükellefi konumundaki çalışanlarımızın 2006 ile 2009 yılları için uygulanan Gelir Vergisi tarifesine itiraz etmeyi tercih etmelerinin yasal hak olduğu hususu göz önünde bulundurularak özellikle 2006 yılına ilişkin iade talebi başvurusu için zamanaşımı süresinin 31.12.2011 tarihinde sona ereceğinden;

• Gelir Vergisi mükellefi konumundaki çalışanlarımız tarafından vergi dairesinden iade talebinde bulunulabileceği, iadenin gerçekleşmemesi halinde yargı yoluna gidebileceği,

• Başvuru yapmayı tercih eden çalışanlarımız tarafından, ücret gelirinin elde edildiği yerin bağlı bulunduğu vergi dairesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekeceği,

• Çalışanlarımızın red ve iade talebinde bulunulmasına ilişkin verecekleri kararda, yargılamanın çalışanlarımızın aleyhine sonuçlanmasının ihtimal dahilinde olacağı, bu durumda yargılama masrafları ile karşı taraf avukat vekalet ücretinin itiraz eden çalışanlarımıza yükleneceğinin dikkate alınması,

hususları,

Bilgilerinize sunulur.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Metin R. ZAFER Murat KOYGUN
Genel Müdür Yrd. Başkan

Not: 2006 yılından itibaren ücretlerden kesilen vergi bilgilerini Şubelerimiz BANKVB/3/5/2 seçeneğinden, Birimlerimiz KASA/F11/BORDRO SORGULAMA/2 menüsünden aylar itibariyle görüntüleyebilirler.

Dernek Genel Merkezi

BURAYA TIKLAYINIZ