Genel Merkez 15. Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz Genel Merkezinin 15. Olağan Genel Kurul toplantısı ekte yer alan yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; çoğunluk aranarak 12/02/2014 Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri Royal Anka Hotel (GMK Bulvarı No:96 Maltepe/Ankara)’de yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel kurul toplantısı çoğunluk aranmadan 19/02/2014 çarşamba günü aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Saygılarımızla,
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Emekliler Derneği
Genel Merkezi

Gundem >>>>>>