DUYURU

DUYURU

Bilindiği üzere 29/04/2011 tarihinde, Genel Merkez, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa şubelerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla Bursa’da bir toplantı yapılmıştır.

Emeklilerimizle ilgili sorunlar tespit edilmeye çalışılmış, buna bağlı olarak gerek geçmiş yıl kayıplarının telafisi, gerekse bundan sonraki sürecin en etkili şekilde yönetilebilmesi için görüş ve öneriler dile getirilmiştir.

Genel Merkez Yönetimi olarak çok olumlu ve samimi bir şekilde gerçekleştiğini düşündüğümüz toplantının, bundan sonraki çalışmalarımızda; tüm şubelerimiz ve onların aracılığı ile tüm üyelerimizin katkılarıyla yapılacak çalışmalar ve verilecek mücadeleler için güç vereceğini düşünmekteyiz.

Alınan kararlar:

1. Tüm Bölgelerimizin katılımı ile 6111 sayılı torba yasa ile ilgili bir eylem düzenlenmesi.

2. Geçmiş yıllarda hak kayıplarına neden olan değişiklerin düzeltilmesi konusunda gerekli çalışmaların etkin bir biçimde devam ettirilmesi. Bu kapsamda;

2001 yılında Vakıf Senedi’nde yapılan değişiklikle SSK tavanına göre prim ödemesine geçilerek emekli maaşı düzenlemesi yapılmıştır. 2002–2003 yıllarında SSK tarafından verilen emekli maaş zamları uygulanmamıştır. Bu konuda açılan davaların ve 53. Madde ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne Ana Muhalefet Partisince yapılan iptal başvurusunun takip edilmesi,

Maaş artışlarını sınırlandıran 30/B maddesinin kaldırılması,

Hisse senetlerinin halka arz edilmesinde rüchan haklarının kullandırılmaması sonucunda oluşan kayıplar ve gelecekte aynı durumların yaşanmaması ile ilgili Banka ve Vakıf Yönetim Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması

3. Yılda bir defa sosyal yardım adı altında bir ödemenin yapılabilmesi için Vakıf Senedi’nde gerekli düzenlemenin yapılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması.

4. 2. Sandık yönetimine bulunduğu il dışındaki illerden de üye atanabilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması.

5. 2. Sandıkta zam hesabına dahil edilmeyen kira ve temettü gelirlerinin yansıtılması.

6. 2. Sandığa üye olmayan 1200 emeklimizin üye yapılması konusunda nasıl bir yol izleneceğinin araştırılması.

7. Gayrimenkul kira gelirleriyle ilgili dönem sonlarında ekspertiz yaptırılması ve gerekiyorsa kiraların güncellenmesi.

8. Dernek Genel Merkezi’nin çalışmalarında, söz ve karar süreçlerinde Şube Yönetimleri ve yönetim kurulu üyelerin daha aktif katılımlarının sağlanması.

9. Emekli Sandığı’na karşı açılmış davalar ve sandıkların devri ile ilgili süreçlerin sağlıklı takibi ve değerlendirilmesi amacıyla, hukuk ve sosyal güvenlik danışmanlığı alınması.

10. Torba yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılıp, yapılamayacağı konusunun araştırılması.

11. Sandıkların devir sürecinde alt komisyonlar kurularak tüm şubelerimizden birer temsilci çağrılarak sürece katkıda bulunmaları

12. SGK’ya devredilen diğer sandıkların incelenmesi.

13. Devirden sonra sağlık yardımlarıyla ilgili takviye yapılması.

Yapılan toplantıda yukarıda belirtilen konularda görüş birliğine varılmış, ayrıca şube başkan ve yönetim kurulu üyelerimizin sandık bilânçoları ile ilgili soruları Genel Merkez Başkan ve Üyelerimizce cevaplandırılmıştır.

Saygılarımızla.

Genel Merkez