16. Olağan Genel Kurul toplantısı

Değerli Delegelerimiz;

Derneğimizin 16. Olağan Genel Kurulu 21/02/2017 Salı günü saat 11.00’de Esila Hotel (G.M.K. Bulvarı No:109 Maltepe/ANKARA )’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde tüzüğün 17. maddesi gereği 28/02/2017 Salı günü saat 11.00’de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması,
2. Divan Kurulunun oluşturulması,
3. Divan Kuruluna imza yetkisinin verilmesi,
4. Dernek tüzük değişiklik tasarısının (Madde 1, 2, 6, 7, 9, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32,34, 41, Geçici Madde 1 ve 2) görüşülmesi ve oylanması,
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,
6. Denetleme Kurulu denetim raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
7. YK ve DK üyeleri ile il temsilcilerinin dernek çalışmaları için yaptıkları ulaşım konaklama ve yemek bedeli harcamalarına onay ve yetki verilmesi,
8. Ödenen cezaların görüşülmesi,
9. Genel Merkezimizde çalışan personeller ile YK-DK üyeleri ve konuklarına sunulan yemek ve ikram masrafların karşılanma onayı ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisse senetlerinin satışı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Günün ihtiyaçlarını karşılayacak web sitesi tasarımı için harcama yetkisi verilmesi
12. Yönetim Kurulunun ibrası,
13. Denetleme Kurulunun ibrası,
14. Yıllık Üyelik aidat ve giriş aidat tutarlarının belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerine ödenecek şehir içi yol ücreti limitlerinin belirlenmesi,
16. Tahmini bütçenin sunumu ve müzakeresi,
17. Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
18. Üç yıl süre ile görev yapacak Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
19. Dilek ve temenniler,
20. Kapanış.