Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Bankamızın 14.08.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği;

Sn. Mehmet Emin ÖZCAN’n Genel Müdür olarak seçilmesine,

Sn. Raci KAYA’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,Sn. Şahap KAVCIOĞLU’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,

– Denetim Komitesi’ne Sn. Şahap KAVCIOĞLU ve Sn. Serdar TUNÇBİLEK’in seçilmesine,- Kredi Komitesi’ne Sn. Raci KAYA ve Sn. Şahap KAVCIOĞLU’ın, asil üye olarak, Sn. Dilek YÜKSEL ve Sn. Serdar TUNÇBİLEK ‘İn yedek üye olarak seçilmesine,

– Kurumsal Yönetim Komitesi’ne Sn. Şahap KAVCIOĞLU ve Sn. Ömer ARISOY’un, ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. Maddesi gereğince Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Sn. Mustafa Turan’ın üye olarak seçilmesine,

– Ücretlendirme Komitesine Sn. Şahin UĞUR, Sn. Adnan ERTEM ve Sn. Dilek YÜKSEL’in üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı (KAP)

Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Dağılımları (KAP)